Kalendarz imprez 26

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołów do LIGI odbywać się będą drogą mailową do dnia 30 kwietnia 2022 na adres info@gscyachting.com

Wpisowe do BALEX Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej (5 x imprezy regatowe + treningi + świadczenia zgodnie z ofertą) wynosi 8.900 PLN netto od zespołu.

Każdy zespół, który potwierdzi swoje zgłoszenie do 31.12.2021 otrzyma 10% zniżki na wszystkie usługi związane z udziałem w TLŻ.

Opłata wpisowa jest wpłacana na konto organizatorów i jest warunkiem przystąpienia do regat.​

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od zaproszonych zespołów. Jeśli chcesz, aby Twój zespół został zaproszony do udziału w BALEX Trójmiejskiej Lidze Żeglarskiej wyślij email do Organizatora na info@gscyachting.com, ale nie później niż do 30 kwietnia 2022.

Zaproszenia do udziału w BALEX Trójmiejskiej Lidze Żeglarskiej zostaną wysłane nie później niż 4 maja 2022. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

GSC Yachting Yachting Clinic Yacht Club Sopot