Kalendarz imprez 22

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołów do LIGI odbywać się będą drogą mailową do dnia 31 maja 2020 na adres info@gscyachting.com

Wpisowe do Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej (6 x imprezy regatowe + treningi + świadczenia zgodnie z ofertą) wynosi 9.000 PLN netto od zespołu.

Opłata wpisowa jest wpłacana na konto organizatorów i jest warunkiem przystąpienia do regat.​

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od zaproszonych zespołów. Jeśli chcesz, aby Twój zespół został zaproszony do udziału w Trójmiejskiej Lidze Żeglarskiej wyślij email do Organizatora na info@gscyachting.com, ale nie później niż do 31 maja 2020.

Zaproszenia do udziału w Trójmiejskiej Lidze Żeglarskiej zostaną wysłane nie później niż 5 czerwca 2020. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

GSC Yachting Yachting Clinic Yacht Club Sopot